Vitòria
El comunicador químic i científic

Rubén és un graduat químic especialitzat en l'àrea de la química orgànica i experimentat en la síntesi de compostos inorgànics com a materials bidimensionals.

Durant els últims anys Rubén ha treballat en l'àrea de la Nano-tecnologia, concretament en l'obtenció de mono i Oligo-capes de MoS2, WS2, grai òxid de grafè.  Aquests materials són el present i el futur de nous dispositius tecnològics, permetent fer sensors, transistors i LEDs més potents. També tenen un futur prometedor en l'àmbit de l'energia solar, permetent fer un nou tipus de cèl·lules fotovoltaiques.

El grafè té grans avantatges, la conductivitat només superada per superconductors, una transparència major al 95% (monocapa única), estabilitat mecànica i alta flexibilitat.

D'altra banda, MoS2 i WS2 monocapes (TMDS), en general, tenen les mateixes propietats que el grafè, però pitjor. No obstant això, tenen una gran diferència. Aquests materials són semiconductors. Tenen una bretxa de banda dins de la regió de l'espectre visible que els fa molt atractius per als transistors (superior sobre la proporció de 1.000.000) i les cèl·lules fotovoltaiques.

Aquests materials poden ser funcionalitzats (barrejats) amb una àmplia varietat de compostos i materials, modificant les seves propietats perquè adquireixin certes propietats addicionals com la millora de la solubilitat, absorbint llum, millorant la seva sensibilitat i fins i tot afegint compostos biològics de manera que puguin interactuar amb el cos i detectar certes malalties.

Aquesta és la tasca de Rubén fent ara.

Rellevància científica

L'obra de Rubén Cantó Vitoria, es pot trobar resumit a Google Schoolar, Recerchgates o mirant al seu ORCID.

Entre els projectes més rellevants de Rubén destaca, el seu primer projecte, l'addició de naftoles a quetamin derivats dins de la química orgànica asimetria, amb rendiments i strioquímics més gran que 99% utilitzant reaccions d'Aza-Friedel-artesania. Aquest projecte obre la porta a un tipus de reacció inexplorada, amb un gran rendiment, que pot ser molt útil en la medicina.

Però la seva tesi doctoral, com hem dit, se centra en la funcionalització de MoS2 i WS2.

En el projecte més rellevant Rubén va utilitzar derivats dels Pirineus funcionalitzats amb Àcid lipoic, que tenen un grup funcional de 1, 2-dithiolan. Aquest grup funcional interactua amb els metalls de transició dels TMDs (W o mo) que es descobreixen a les vores. Els Pirineus van mostrar interaccions electròniques amb MoS2 que poden ser descrites com a transferència d'energia o electrons entre els dos materials. D'aquesta manera, 1-un nou tipus de funcionalització es va demostrar i 2-un efecte sinèrgic entre ambdós components. La rellevància d'aquest article va permetre a Rubén dibuixar un article a la prestigiosa revista científica de Nature.

Més tard, va funcionalitzar MoS2 i WS2 amb punts quàntics utilitzant la reacció 1,2-ditolan. Aquí es va demostrar que cada TMDs actua de manera diferent, perquè, encara que tots dos materials (MoS2 i WS2) va trobar la transferència d'energia dels punts quàntics a MoS2 i WS2, només es va trobar la transferència d'electrons de MoS2 a punts quàntics.

Més tard es va demostrar que MoS2 també pot actuar com un electró d'acceptors quan funcionalitzats amb ftalocines. És a dir, depenent de les característiques del cromòfor afegit, TMDs pot actuar una Matera o una altra.

Però la funcionalització d'àcid lipoic té altres beneficis. Augmenta la solubilitat i permet incorporar altres compostos amb química supramolecular alguns d'ells.

Un exemple clar va ser el funcionament de MoS2 i WS2 amb polythiophene (dissenyat per ser soluble en aigua). Aquest híbrid va resultar capaç de generar electricitat a través de la llum. Això significa que, finalment, aquests materials es poden utilitzar en la nanotecnologia.

Divulgació científica

Des de llavors, Ruben ha cregut fermament en la ciència. Pel bé del progrés, és necessari que qualsevol persona tingui un coneixement mínim de la ciència.

Més en aquests moments, en què no només les pseudociències com l'homeopatia prenen força, però d'altres, més absurdes i perilloses com les anti-vacunes o els moviments terraplanistes es tornen cada vegada més notables.

Ruben va decidir centrar-se en revelar el que sabia. Què Estudio a la Universitat de València i el seu màster. Química Orgànica.

Durant un temps de treball a la Fundació Nacional d'investigació Hel·lènic. Concretament a l'Institut de química teòrica i física. El grup de recerca global en el qual va participar, permetent l'excel·lència, proposava, duent a terme una activitat fora del treball. Ruben va decidir fer una activitat d'extensió científica i va crear el joc ChemiProject.

https://www.chemiproject.site/chemiproject-un-juego-para-entender-la-quimica-organica/es/es-es/es-es-es/#.XQa0-YgzbIU

El que havia de ser l'obra d'una tarda es va convertir en una idea molt poderosa, adonant-se del que hem Valorat com el millor joc de química orgànica.

Mostrant una gran quantitat de productes químics d'una manera molt intel ligent, amb gràfics químics. Mostrant la seva fórmula real i l'ús que se li dóna. També es mostra amb un simple sistema de color de la reactivitat que posseeixen.

Sens dubte, aquest joc s'ha expandit com la Pólvora i és un dels grans èxits de Rubén en el camp de la divulgació científica. Hi trobareu una versió gratuïta i fins i tot alguns videojocs en línia.